..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

คลีนิคสัตว์เคลื่อนที่อำเภอแม่จัน

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย รวมพลเจ้าหน้าที่ทุกลุ่มงาน ทุกอำเภอเข้าร่วมให้บริการคลินิคสัตว์ ในงานวันเกษตรกรและคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมชาชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าฑีปังกรรัศมีโชติ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 นายสันทัด ปิ่นคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน และนายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าที่สัตวบาล เจ้าภาพเจ้าของพื้นที่จัดเตรียมสถานที่  ประสานสิบทิศ

 บรรยากาศการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย นิ?รรศการ การทำหมันสุนัข แมว การรักษาสัตว์ป่วย แจกยาถ่ายเวชภัณฑ์ เอกสารวิชาการ

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556

ประชุมประจำเดือน

นายสันทัด ปิ่นคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน นายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงค์ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาล ร่วมประชุมประจำเดือนข้าราชการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖  ที่โรงแรมปาร์คอิน จังหวัดเชียงราย
 ซ้อมแผนป้องกันโรคไข้หวัดนก

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

ร่วมงานคนรักควายที่อำเภอพญาเม็งราย


นายสันทัด ปิ่นคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน ร่วมงานคนรักควายที่อำเภอพญาเม็งราย ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุกคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา


วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

นำกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมประชุมปศุสัตว์อินทรีย์

 นายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน นำทีมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอแม่จันจำนวน 15 คน เข้าร่วมประชุมปศุสัตว์อินทรีย์ ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเวียงชัยสาขาเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556

   นายก้องเกียรติ รอวิลาน และลุงเมืองดี มาใจโว ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง จากอำเภอแม่จันกำลังนำเสนอปัญหาอุปสรรค ความก้าวหน้าของการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ของอำเภอ
 ก่อนออกไปดูงาน ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก นานปีละครั้งกว่าจะมาพบกันใหม่
ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ บ้านห้วยห้าง

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์


นายสันทัด ปิ่นคำ ปสุสัตว์อำเภอแม่จัน และนายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าที่สัตวบาลร่วมงาน การฉลองสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมปศุสัตว์เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่เชียงราย  และนำไปถวายในตอนเช้าวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย


 

 พิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี่ มีท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ เป็นประธานรับคำกล่าวรายงานของนายจรัญ ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่เชียงราย


 

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นำเสนอผลงานกลุ่มเข้มแข็ง

นายสันทัด ปิ่นคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินการกลุ่มเลี้ยงสัตว์ที่เข้มแข็งของอำเภอแม่จัน และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ๓ แห่ง ให้แก่คณะกรรมจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่มาทำการประเมินตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัดด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์ พร้อมกับอีก ๑๘ อำเภอ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

ไปดูงานที่ปากช่อง

 นายสันทัด ปิ่นคำ ปสุสัตว์อำเภอแม่จัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเเชียงราย เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ที่อำเภอปากช่อง เมื่อวันที่ ๒๖- ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

 ไหว้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ลอดประตูชุมพล และร่วมงานเลี้ยงฉลองแต่งงานหมอพืชผล