..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

การตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ และการต่ออายุใบอนุญาตขายอาหาร

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  โดยนายสันทัด  ปินคำ  ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  และนายก้องเกียรติ  รอวิลาน  เจ้าพนักงาน     สัตวบาลปฏิบัติงาน  และนายนพดล  คำเงิน  ปศุสัตว์ตำบลศรีค้ำ    ได้ดำเนินการตรวจสอบร้าขายอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอแม่จัน  ช่วงเดือนธันวาคม  2554  ถึงเดือนมกราคม  2555


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น