..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์


นายสันทัด ปิ่นคำ ปสุสัตว์อำเภอแม่จัน และนายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าที่สัตวบาลร่วมงาน การฉลองสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมปศุสัตว์เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่เชียงราย  และนำไปถวายในตอนเช้าวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย


 

 พิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี่ มีท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ เป็นประธานรับคำกล่าวรายงานของนายจรัญ ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่เชียงราย