..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556

ประชุมประจำเดือน

นายสันทัด ปิ่นคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน นายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงค์ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาล ร่วมประชุมประจำเดือนข้าราชการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖  ที่โรงแรมปาร์คอิน จังหวัดเชียงราย
 ซ้อมแผนป้องกันโรคไข้หวัดนก