..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

คลีนิคสัตว์เคลื่อนที่อำเภอแม่จัน

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย รวมพลเจ้าหน้าที่ทุกลุ่มงาน ทุกอำเภอเข้าร่วมให้บริการคลินิคสัตว์ ในงานวันเกษตรกรและคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมชาชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าฑีปังกรรัศมีโชติ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 นายสันทัด ปิ่นคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน และนายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าที่สัตวบาล เจ้าภาพเจ้าของพื้นที่จัดเตรียมสถานที่  ประสานสิบทิศ

 บรรยากาศการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย นิ?รรศการ การทำหมันสุนัข แมว การรักษาสัตว์ป่วย แจกยาถ่ายเวชภัณฑ์ เอกสารวิชาการ

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556

ประชุมประจำเดือน

นายสันทัด ปิ่นคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน นายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงค์ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาล ร่วมประชุมประจำเดือนข้าราชการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖  ที่โรงแรมปาร์คอิน จังหวัดเชียงราย
 ซ้อมแผนป้องกันโรคไข้หวัดนก

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

ร่วมงานคนรักควายที่อำเภอพญาเม็งราย


นายสันทัด ปิ่นคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน ร่วมงานคนรักควายที่อำเภอพญาเม็งราย ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุกคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา


วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

นำกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมประชุมปศุสัตว์อินทรีย์

 นายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน นำทีมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอแม่จันจำนวน 15 คน เข้าร่วมประชุมปศุสัตว์อินทรีย์ ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเวียงชัยสาขาเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556

   นายก้องเกียรติ รอวิลาน และลุงเมืองดี มาใจโว ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง จากอำเภอแม่จันกำลังนำเสนอปัญหาอุปสรรค ความก้าวหน้าของการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ของอำเภอ
 ก่อนออกไปดูงาน ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก นานปีละครั้งกว่าจะมาพบกันใหม่
ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ บ้านห้วยห้าง