..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นำเสนอผลงานกลุ่มเข้มแข็ง

นายสันทัด ปิ่นคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินการกลุ่มเลี้ยงสัตว์ที่เข้มแข็งของอำเภอแม่จัน และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ๓ แห่ง ให้แก่คณะกรรมจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่มาทำการประเมินตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัดด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์ พร้อมกับอีก ๑๘ อำเภอ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

ไปดูงานที่ปากช่อง

 นายสันทัด ปิ่นคำ ปสุสัตว์อำเภอแม่จัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเเชียงราย เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ที่อำเภอปากช่อง เมื่อวันที่ ๒๖- ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

 ไหว้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ลอดประตูชุมพล และร่วมงานเลี้ยงฉลองแต่งงานหมอพืชผล