..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

คลีนิคสัตว์เคลื่อนที่อำเภอแม่จัน

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย รวมพลเจ้าหน้าที่ทุกลุ่มงาน ทุกอำเภอเข้าร่วมให้บริการคลินิคสัตว์ ในงานวันเกษตรกรและคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมชาชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าฑีปังกรรัศมีโชติ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 นายสันทัด ปิ่นคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน และนายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าที่สัตวบาล เจ้าภาพเจ้าของพื้นที่จัดเตรียมสถานที่  ประสานสิบทิศ

 บรรยากาศการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย นิ?รรศการ การทำหมันสุนัข แมว การรักษาสัตว์ป่วย แจกยาถ่ายเวชภัณฑ์ เอกสารวิชาการ