..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัดการประชุมอบรมกลุ่มเข้มแข็งที่สวนหลังคาแดงของอาจารย์แปลก เตชะตน เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยนัดหมายแกนนำกลุ่มมาประชุมหาแนวคิดในการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น