..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม ปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ และประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคสัตว์


เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน โดยนายสันทัด ปินคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน มอบหมายให้ นายก้องเกียรติ รอวิลาน และนายศรราม จินา ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม ปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ และประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคสัตว์ ให้กับสัตว์ของ โครงการ ธคก. และของเกษตรกรทั่วไป พร้อมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
สรุปได้ดังนี้
1.ฉีดวัคซีน FMD + H (ธคก.)จำนวน 39 ตัว
2.ฉีดวัคซีน FMD + H (ทั่วไป) จำนวน 8 ตัว
3.มอบวัคซีน FMD + H (เกษตรกรฉีดเอง) จำนวน 60 ตัว
4.ถ่ายพยาธิ จำนวน 47 ตัว
5.กลุ่ม ธคก. จำนวน 4 กลุ่ม เกษตรกร 39 ราย และเกษตรกรทั่วไป 2 ราย
6.ลูกกระบือเพศเมีย(ธกค.) เกิด จำนวน 1 ตัว
7.ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงเกษตรกร จำนวน 41 ราย
ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกลุ่ม ธกค. ทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น